Polityka prywatności

Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza
reprezentowanej przez Zarząd: Prof. Dr. Burkard Baschek, Andreas Tanschus
Katharinenberg 14–20 18439 Stralsund

Stan na: 06.04.2021

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza w celu świadczenia różnych usług oraz w jaki sposób mogą Państwo korzystać ze swoich praw zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.

Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza jest instytucją publiczną w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego, która w tym zakresie może mieć zastosowanie obok ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.

Jeśli przekażą nam Państwo dane osobowe dotyczące Państwa lub jeśli otrzymamy takie dane od osób trzecich, będziemy je przetwarzać tylko w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu lub ze względu na wymogi prawne, którym podlegamy.

Niniejsza polityka prywatności została przetłumaczona przy pomocy deepl.com. Niniejsze tłumaczenie służy wyłącznie celom informacyjnym. Tylko niemiecka wersja językowa jest prawnie wiążąca.

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest
Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza
Katharinenberg 14–20
18439 Stralsund

Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych

Szanowni goście,

Dla Państwa ochrony i szybkiego śledzenia możliwych łańcuchów zakażeń nowym wirusem Covid 19 ("Corona") dokumentujemy Państwa obecność w naszych zakładach. W tym celu możesz skorzystać z aplikacji luca, którą możesz bezpłatnie zakupić na swoje urządzenie mobilne. Celem niniejszego listu jest poinformowanie Państwa o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych.

Ramy przetwarzania

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celu śledzenia kontaktów w rozumieniu ochrony przed infekcjami (§ 28 a (1), (4) IfSG), między innymi za pomocą aplikacji luca dostawcy culture4life GmbH, Charlottenstraße 59, 10117 Berlin. Więcej informacji na temat usługodawcy można znaleźć na stronie www.luca-app.de/app-privacy-policy

Poprzez wyżej wymienione przetwarzanie danych przyczyniamy się do ochrony zdrowia ludności i opieramy się na wymaganiach prawnych zgodnie z Rozporządzeniem Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie w aktualnie obowiązującej wersji, na zarządzeniach właściwych urzędów zdrowia oraz na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO w celu ochrony naszych gości i pracowników przed ryzykiem infekcji.

Przetwarzanie danych obejmuje następujące kategorie danych:Nazwisko, imię, pełny adres, numer telefonu, data i godzina wizyty, lokalizacja.

Dane te są przechowywane pseudonimowo za pomocą aplikacji luca. Rozszyfrowanie zgromadzonych danych jest możliwe wyłącznie przez właściwy organ służby zdrowia po ich udostępnieniu przez osobę odpowiedzialną.Twoje korzystanie z aplikacji luca jest dobrowolne. Alternatywnie istnieje możliwość pozostawienia danych w formie pisemnej.Dlatego też, jeśli nie podasz nam swoich danych kontaktowych za pomocą aplikacji luca lub w inny sposób, możemy być zmuszeni do wykluczenia Cię z odwiedzin lub korzystania z naszych obiektów.

 

Czas przechowywania danych

Dane te są przechowywane przez nas przez cztery tygodnie lub zaszyfrowane i pseudonimizowane w aplikacji na Państwa urządzeniu oraz u usługodawcy, a następnie usuwane. Przechowywanie danych po tym okresie ma miejsce tylko w przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo, w celu przekazania ich do właściwego miejscowo organu służby zdrowia.

 

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Na wniosek organu służby zdrowia zebrane dane osobowe zostaną odszyfrowane i przekazane zgodnie z przepisami kontroli zakażeń Corona/COVID-19.

Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz różne prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Są to:

 • Prawo do informacji o danych, które przechowujemy na Państwa temat (Art. 15 RODO)
 • Prawo do poprawiania nieprawidłowych danych (Art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych, jeżeli nie ma podstawy prawnej do ich dalszego przechowywania (Art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do określonych celów (Art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO) oraz
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (Art. 21 RODO).

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody, wówczas mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej do momentu jej odwołania. Nie ma to wpływu na obowiązek zgłoszenia po udostępnieniu wyniku badania.

Ponadto, zgodnie z art. 77 RODO, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za nas jest:
Ochrony Danych i Wolności Informacji w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.Zamek w Schwerinie, Lennéstraße 1, 19053 Schwerin, Niemcywww.datenschutz-mv.de

Wreszcie, mają Państwo prawo do skontaktowania się w każdej chwili z naszym inspektorem ochrony danych, jeśli taki został powołany. Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w odniesieniu do Państwa zapytania w zakresie przetwarzania Państwa danych. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pomocą podanych danych kontaktowych.

O ile w budynkach placówek zainstalowane są systemy nadzoru wideo, służą one do ochrony przedmiotów do pobrania, a w strefach kasowych do ochrony przed napadem lub do wyjaśniania różnic w transakcjach gotówkowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu ochrony mienia i zdrowia naszych pracowników i klientów. W pojedynczych przypadkach dane z nagrań wideo mogą być również wykorzystywane do realizacji interesów prawnych osób trzecich. Dyrektor decyduje o wykorzystaniu danych z nagrania w indywidualnych przypadkach, w razie potrzeby w porozumieniu z radą zakładową i inspektorem ochrony danych. Dane, które nie są potrzebne, są natychmiast usuwane.

Zasadniczo możesz nabyć bilety anonimowo, płacąc gotówką w godzinach otwarcia. Jeśli jesteś uprawniony do zniżki, może być konieczne przedstawienie zaświadczeń lub dokumentów tożsamości jako dowodu uprawnienia. Będą one wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu weryfikacji kwalifikowalności przy wydawaniu biletów. Wydawane bilety zawierają kod kreskowy kontroli wstępu, który nie zawiera żadnych danych osobowych.

Jeśli kupują Państwo bilety jako członek grupy turystycznej lub studenckiej, gromadzimy dane osobowe poszczególnych nabywców biletów tylko w ramach procesu zamawiania i płatności.

Bilety online

Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza oferuje Państwu możliwość zamówienia online biletów, które zostaną Państwu przesłane pocztą elektroniczną natychmiast po dokonaniu płatności. Odbywa się to za pośrednictwem serwisu deutsches-meeresmuseum.ticketfritz.de naszego usługodawcy Beckerbillett GmbH, Fangdieckstraße 61, 22547 Hamburg. Dane dotyczące płatności zostaną przekazane bezpośrednio i wyłącznie do Państwa dostawcy usług płatniczych. Podczas tego procesu ani my, ani nasz zakontraktowany usługodawca nie ma dostępu do Państwa danych. Dzięki temu można anonimowo zamawiać i płacić za bilety. Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza ma dostęp do Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz sposobu płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych wyłącznie w celu księgowego przyporządkowania transakcji płatniczych. W celu realizacji zamówienia wymagany jest Państwa adres e-mail, na który zostanie przesłany drogą elektroniczną bilet wstępu. W celu zapobiegania i ścigania oszustw przeciwko Państwu, będziemy przechowywać ten adres e-mail przez kolejne trzy miesiące po obciążeniu Państwa konta i wykorzystaniu biletu wstępu do naszego obiektu. W tym celu łączymy dane identyfikacyjne karty z adresem e-mail i wykorzystujemy te dane tylko w przypadku podejrzenia oszustwa, aby wyjaśnić i w razie potrzeby prawnie realizować nasze interesy.

GetYourGuide i Tiqets

O ile zakupili Państwo bilet za pośrednictwem innych usługodawców (pośredników), pomiędzy Państwem a pośrednikiem, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych, powstaje stosunek umowny dotyczący zakupu biletu. Dotyczy to również wniosków o wsparcie. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych w tym miejscu.

Współpracujemy z następującymi pośrednikami:

Tiqets/Tiqets International B.V., James Wattstraat 100, 1097 DM Amsterdam, Niderlandy

Polityka prywatności (tiqets.com) [Niemiecki]

GetYourGuide/GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Strasse 73, 10437 Berlin, Niemcy

Polityka prywatności (getyourguide.de) [Niemiecki]

O ile jest to konieczne do wyjaśnienia upoważnienia do dostępu, pobieramy Państwa dane od pośredników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy pomiędzy Państwem a nami o dostępie do muzeum.

Vouchery i karnety roczne

Vouchery i bilety roczne można zamówić u nas za pomocą formularza online. W tym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza w celu stworzenia, zafakturowania i wysłania zamówionych voucherów/biletów rocznych na podstawie umowy zgodnie z art. 6 (1) b RODO.

W tym celu wymagamy podania liczby i pożądanych lokalizacji biletów, Państwa nazwiska i adresu w celu wystawienia faktury i wysłania biletów, adresu e-mail w celu wysłania potwierdzenia zamówienia oraz w celu wyjaśnienia pytań w procesie zamawiania. Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi, możesz skorzystać z pola komentarza lub zostawić numer telefonu. Po złożeniu zamówienia otrzymasz elektroniczne wezwanie do zapłaty z numerem vouchera. Voucher zostanie wysłany w ciągu 10 dni od otrzymania kwoty faktury plus opłata za usługę. 

Programy/wycieczki z przewodnikiem/imprezy

W ramach realizacji programów, wycieczek z przewodnikiem lub innych imprez dane osobowe osoby kontaktowej u klienta oraz ewentualnie opiekunów prawnych dzieci biorących udział w imprezie są zbierane wyłącznie w celu realizacji umowy z klientem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i wykorzystywane do uzgodnień i spraw organizacyjnych oraz ewentualnie przekazywane partnerom umownym (np. personelowi honorowemu, organizatorowi wycieczek portowych).

Jeśli udostępnisz nam swoje dane osobowe w ramach udziału w organizowanym przez nas konkursie, możemy wykorzystać te dane w ramach udzielonej przez Ciebie zgody do dalszego kontaktu z naszym działem komunikacji i marketingu w kontekście wykorzystania treści (MEERmories) i/lub do ustalenia i wysłania powiadomienia o nagrodzie oraz dostarczenia odpowiedniej nagrody. 
  
Aby wziąć udział w konkursach, nie jest konieczny zakup produktów lub usług ani wyrażenie zgody na wykorzystanie ich do celów reklamowych. Tak jak w przypadku każdej udzielonej zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli zrobisz to przed losowaniem nagrody, nie będziesz mógł wziąć udziału w konkursie. 

Wykorzystanie informacji dostępnych w Internecie

Przy każdym skorzystaniu z oferty informacyjnej w Internecie na komputerze, z którego dokonano zapytania, gromadzone są dane, które służą do technicznego opracowania zapytania, ale także umożliwiają wyciągnięcie wniosków na temat komputera, z którego dokonano zapytania. Dane te przechowujemy wyłącznie przez technicznie konieczny okres istnienia połączenia. Ponieważ nasza oferta informacyjna jest bezpłatna, nie są przechowywane żadne inne dane dotyczące użytkownika lub połączenia, chyba że wyraźnie na to wskażemy.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy stron internetowych:

www.deutsches-meeresmuseum.de
www.meeresmuseum.de
www.ozeaneum.de
www.natureum-darss.de
www.nautineum.de
www.schweinswalsichtung.de 
www.fischbestimmer.de   

Dla ochrony naszych niepełnoletnich interesantów strona www.kindermeer.de jest wolny od przekazywania danych osobowych osobom trzecim i plików cookies. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu technicznej obsługi i bezpieczeństwa prezentacji internetowej.

Analiza statystyczna

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). O ile integrujemy usługi dostawców z USA, prosimy Państwa o wyrażenie zgody zgodnie z art. 49 RODO na przekazywanie Państwa danych poza Unię Europejską do przedsiębiorstw, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. W związku z tym istnieje ryzyko, że Państwa dane zostaną przekazane osobom trzecim bez przyznania Państwu praw, o których mowa poniżej. Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 

Poprawa funkcjonalności/zawartość zewnętrzna

O ile integrujemy usługi dostawców z USA, prosimy Państwa o wyrażenie zgody Zgodnie z art. 49 RODO na przekazywanie Państwa danych poza Unię Europejską do przedsiębiorstw, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. W związku z tym istnieje ryzyko, że Państwa dane zostaną przekazane osobom trzecim bez przyznania Państwu praw, o których mowa poniżej. Jeśli nie udzielą Państwo takiej zgody – którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać – nie będziemy mogli dłużej oferować Państwu możliwości korzystania z tych usług.

Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza korzysta z logowania społecznościowego ("Facebook Plugins") firmy Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"), która łączy tę stronę z siecią społecznościową Facebook. Poprzez aktywację wtyczek Facebooka, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki Facebooka jest przekazywana przez Facebooka bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. Jednocześnie pewne dane są przekazywane z Państwa przeglądarki do Facebooka. Dzieje się to niezależnie od tego, czy klikniesz na wtyczkę Facebooka, czy nie. Nie mamy wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi w ten sposób. Zgodnie z naszą obecną wiedzą są to następujące dane:

 • strona odwiedzana na naszej stronie internetowej, która zawiera wtyczkę Facebooka,
 • ogólne dane przekazywane przez Państwa przeglądarkę (adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, czas),
 • w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników Facebooka - odpowiedni numer identyfikacyjny Facebooka.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również prawa użytkownika w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: www.facebook.com/policy.php. 

Jeśli jesteś członkiem Facebooka i nie chcesz, aby Facebook zbierał dane o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączył je z Twoimi danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej i ewentualnie usunąć istniejące pliki cookie Facebooka. Wtyczki Facebooka można również zablokować za pomocą dodatków do własnej przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach dodatków do przeglądarki.

O ile integrujemy usługi dostawców z USA, prosimy Państwa o wyrażenie zgody Zgodnie z art. 49 RODO na przekazywanie Państwa danych poza Unię Europejską do przedsiębiorstw, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. W związku z tym istnieje ryzyko, że Państwa dane zostaną przekazane osobom trzecim bez przyznania Państwu praw, o których mowa poniżej. Jeśli nie udzielą Państwo takiej zgody - którą mogą Państwo w każdej chwili odwołać - nie będziemy mogli zaoferować Państwu możliwości korzystania z tych usług.

Korzystamy z serwisu Instagram, produktu firmy Facebook dostarczanego przez Facebook Ireland Limited. Jako operator tej strony na Instagramie, jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z dostawcą sieci społecznościowej Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia), w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO.

Jako podmiot odpowiedzialny za tę stronę zawarliśmy umowę z Facebookiem, która między innymi reguluje warunki korzystania ze strony Instagram. Miarodajne są warunki korzystania z Instagrama na stronie https://help.instagram.com/581066165581870, jak również inne warunki i wskazówki wymienione tam na końcu.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, informacji, blokowania, usuwania lub korygowania danych, jak również cofnięcia udzielonej zgody i sprzeciwu, prosimy o bezpośredni kontakt z Facebookiem. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Facebooka na Instagramie można znaleźć w jego polityce prywatności pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875.

O ile użytkownik korzysta z Instagrama lub Facebooka, Facebook ma oczywiście dostęp do jego danych. W szczególności możliwe jest, że Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, ma dostęp do Państwa danych. Ze względu na przepisy krajowe Facebook może zostać zmuszony do przekazania danych komunikacyjnych krajowym organom bezpieczeństwa, przy czym przekazanie to nie podlega niezależnej procedurze sądowej na wniosek osoby, której dane dotyczą, w celu ustalenia jego legalności. My sami nie ujawniamy żadnych danych osobowych.

Z umów z Facebookiem o wspólnej odpowiedzialności wynika, że wnioski o udzielenie informacji i dochodzenie innych praw osób, których dane dotyczą, są składane bezpośrednio do Facebooka. Jako dostawca sieci społecznościowej Instagram, Facebook posiada bezpośrednie możliwości dostępu i niezbędne informacje, aby móc odpowiedzieć na Twoje pytania i wnioski. Facebook może również natychmiast podjąć wszelkie niezbędne środki i udzielić informacji. Jeśli mimo to będziesz potrzebował naszej pomocy, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami.

O ile integrujemy usługi dostawców z USA, prosimy Państwa o wyrażenie zgody zgodnie z art. 49 RODO na przekazywanie Państwa danych poza Unię Europejską do przedsiębiorstw, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli nie udzielą Państwo takiej zgody - którą mogą Państwo w każdej chwili odwołać - nie będziemy mogli zaoferować Państwu możliwości korzystania z tych usług.

Aby połączyć się z Twitterem, Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza używa przycisku Tweet firmy Twitter Inc. z siedzibą przy 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter").

Poprzez aktywację przycisku Tweet, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Twittera bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. Jednocześnie pewne dane są przekazywane z Państwa przeglądarki do Twittera. Dzieje się to niezależnie od tego, czy klikniesz przycisk Tweet, czy nie. Nie mamy wpływu na zakres danych, które Twitter gromadzi w ten sposób. Zgodnie z naszą obecną wiedzą są to następujące dane, w szczególności dla wyświetlania przycisku Tweet:

 • strona odwiedzona na naszej stronie internetowej, która zawiera przycisk,
 • ogólne dane przekazywane przez Państwa przeglądarkę (adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, czas).

Przycisk Tweet można również ukryć za pomocą dodatków do przeglądarki, dzięki czemu nie dochodzi do gromadzenia danych przez Twittera.

O ile integrujemy usługi dostawców z USA, prosimy Państwa o wyrażenie zgody zgodnie z art. 49 RODO na przekazywanie Państwa danych poza Unię Europejską do przedsiębiorstw, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli nie udzielą Państwo takiej zgody - którą mogą Państwo w każdej chwili odwołać - nie będziemy mogli zaoferować Państwu możliwości korzystania z tych usług.

Niniejsza strona internetowa zawiera wtyczki YouTube LLC, część Google Inc, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). Gdy tylko odwiedzą Państwo stronę naszej witryny internetowej, która jest wyposażona we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube jest informowany, którą konkretnie stronę naszej witryny odwiedzili Państwo. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz zapobiec takiej możliwości skojarzenia, wylogowując się wcześniej ze swojego konta. Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych przez YouTube można znaleźć tutaj: www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

Aby wyświetlać treści z mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej, korzystamy z usługi Flockler, Flockler Oy Rautatienkatu 26B 32, 33100, Tampere Finlandia, która agreguje odpowiednie kanały mediów społecznościowych i wyświetla je na naszej stronie internetowej.

Poprzez interakcję z daną treścią zostaje nawiązane połączenie z serwerami firmy Flockler. Ponadto, Flockler uzyskuje adres IP użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik nie jest zalogowany u danego dostawcy mediów społecznościowych lub nie posiada u niego konta.

Odwiedzane przez Ciebie strony internetowe są powiązane z Twoim kontem w mediach społecznościowych i udostępniane innym użytkownikom. W tym procesie dane są również przekazywane do dostawcy mediów społecznościowych.

Zwracamy uwagę na to, że jako oferent stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez dostawców mediów społecznościowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności dostawców.

Korzystanie z wtyczki Flockler jest oparte na art. 6 (1) lit. f RODO.

Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. Polityka prywatności i dalsze informacje na temat tego dostawcy usług można znaleźć na stronie flockler.com/privacy-policy.

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość zapisania się do newslettera Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza. Do wysyłki potrzebujemy Twoje nazwisko, imię i adres e-mail. Tylko po pomyślnym zakończeniu procedury double opt-in będą Państwo otrzymywać nasz newsletter. W każdej chwili mogą Państwo sprawdzić swoją deklarację zgody lub zrezygnować z otrzymywania newslettera. W każdym e-mailu towarzyszącym naszemu newsletterowi znajdują się odpowiednie linki. W przypadku rezygnacji z subskrypcji niezwłocznie usuniemy Państwa dane kontaktowe z naszej listy odbiorców newslettera. Ustawodawca stawia pewne wymagania co do skuteczności zgody wyrażonej drogą elektroniczną, ponieważ jest ona wykorzystywana do rejestracji do newslettera. Obejmuje to również rejestrowanie Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody. Rejestrujemy zatem datę i godzinę wyrażenia zgody, tekst oświadczenia o wyrażeniu zgody, informację o zaznaczeniu pola wyboru, Państwa adres e-mail, nazwisko i imię. Rejestrujemy również datę i godzinę kliknięcia na link potwierdzający, jak również link w e-mailu potwierdzającym. Zbieramy i przechowujemy te informacje wyłącznie w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących zgody elektronicznej.

Korzystamy z usługi hostingu podcastów www.podcaster.de dostawcy Fabio Bacigalupo, Ramlerstraße 5A, 13355 Berlin, Niemcy.

W ten sposób podcasty są ładowane przez Podcastera lub przesyłane przez Podcastera. Katalog podcastów www.podcast.de.
Wykorzystanie to wynika z naszych uzasadnionych interesów, tj. zainteresowania bezpiecznym i efektywnym udostępnianiem, analizą i optymalizacją naszej oferty podcastów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO.Podcaster przetwarza adresy IP oraz informacje o urządzeniach, aby umożliwić pobieranie/odtwarzanie podcastów oraz aby określić dane statystyczne, takie jak liczba wywołań.Dane te są anonimizowane lub pseudonimizowane przed zapisaniem ich w bazie danych Podcaster, chyba że jest to niezbędne do dostarczania podcastów.Więcej informacji oraz możliwości sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Podcaster:
www.podcaster.de/podcaster-datenschutzerklaerung.pdf. 

Mają Państwo możliwość wspierania pracy naukowej Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza i zgłaszania obserwacji ssaków morskich w Morzu Bałtyckim oraz znalezisk martwych ryb na wybrzeżu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Dane osobowe zebrane w formularzu ankiety online wykorzystujemy na podstawie Państwa zgody w zakresie tam opisanym do udostępniania informacji o obserwacjach w Internecie oraz do kontaktowania się z naszymi naukowcami w celu zadawania pytań dotyczących raportów. W tym celu dostępna jest również aplikacja do pobrania. Dzięki aplikacji OstSeeTiere można łatwo i wygodnie zgłaszać za pomocą smartfona lub tabletu obserwacje i przypadki śmierci ssaków morskich Morza Bałtyckiego, takich jak morświny, foki szare, foki pospolite i nerpy. Prosimy o zwrócenie uwagi na informacje dotyczące ochrony danych osobowych na platformach. 

W ramach naszej strony internetowej Schweinswalsichtung.de wykorzystywane są interaktywne mapy z serwisu mapowego "Google Maps API" firmy Google LLC.

Spółką prowadzącą jest Google LLC; 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043; USA. Podczas korzystania z tej usługi, informacje o korzystaniu z witryny źródłowej, jak również Państwa adres IP są przekazywane na serwery Google LLC. w USA i tam zapisywane. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z dnia 16.07.2020 r. uznał za nieważne międzynarodowe przekazywanie danych osobowych do USA w oparciu o Tarczę Prywatności UE-USA oraz standardowe klauzule umowne. Oznacza to, że przekazywanie danych do USA nie jest już dozwolone. Obecnie dostawcy zmieniają swoje przepisy dotyczące ochrony danych, a europejskie organy nadzorcze analizują wdrażanie nowych standardów umownych. Do tego czasu przekazywanie danych odbywa się na podstawie wyjątków zgodnie z art. 49 RODO. Ponadto analizujemy zmianę elementów składowych dostawców z siedzibą w UE, stosowanie standardowych klauzul umownych z uwzględnieniem odpowiednich uzupełnień. Na razie jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę, że amerykańskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa, które są sprzeczne z prawem UE w zakresie ochrony danych, mają zastosowanie do wszystkich transferów danych z UE do USA i że w związku z tym ogólny poziom ochrony w USA nie może być uważany za równoważny z poziomem ochrony obowiązującym w UE.

Zasadniczo Google zobowiązuje się we własnym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, że nie będzie przekazywać żadnych informacji osobom trzecim, ale możliwe są wyjątki. Nie możemy wykluczyć przekazania Państwa danych osobom trzecim, np. w przypadku ustawowo wymaganych transferów lub przetwarzania danych przez osoby trzecie w imieniu Google LLC. Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj: http://www.google.com/policies/privacy/. 

Jeśli użytkownik nie życzy sobie przesyłania danych, można dezaktywować usługę mapy i w ten sposób uniknąć przesyłania danych do Google LLC. W tym celu należy dezaktywować Java Script w przeglądarce.

Za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego zbieramy Państwa nazwisko, adres e-mail i ewentualnie numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne. Transmisja danych z formularza kontaktowego jest szyfrowana. 

Informacje dla wnioskodawców

Jeśli Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza posiada wolne miejsca pracy do obsadzenia z zewnątrz, zostaną one ogłoszone na naszej stronie internetowej. Dokumenty aplikacyjne można przesłać do nas pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Wymienione poniżej dane osobowe gromadzimy zasadniczo w bezpośrednim kontakcie z Państwem. Ponadto, o ile jest to konieczne do rozpatrzenia Państwa wniosku, możemy przetwarzać dane otrzymane w sposób dozwolony z innych urzędów lub od innych osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł w następujących celach:

Przetwarzamy Państwa dane, jeśli jest to konieczne do realizacji środka przedumownego zgodnie z art. 6 (1) b RODO, art. 88 RODO w połączeniu z. § 10 ustawy o ochronie danych osobowych M-V są wymagane.

Dotyczy to następujących celów przedkontraktowych:
 • Sprawdzenie i ocena przydatności kandydata na stanowisko,
 • które ma być obsadzone,ocena wyników i postępowania w zakresie dozwolonym przez prawo,
 • w razie potrzeby sporządzenie umowy o pracę,
 • ewidencja i kontrola kosztów, 

W tym kontekście przetwarzamy dane, które sami nam Państwo przekazali w liście motywacyjnym.
W celu oceny przydatności na wolne stanowisko regularnie przetwarzamy: tytuł / płeć, dane adresowe, dane osobowe, adres zamieszkania, działalność zawodową, aktualne miejsce pracy, narodowość, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, początek/koniec stosunku pracy, rozwój zawodowy, status rodzicielski, datę urodzenia.

Dane te są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procedury naboru. Jeśli nie podasz nam tych informacji, możemy nie być w stanie rozpatrzyć Twojego wniosku. Nie ma prawnego obowiązku przekazywania tych danych.

Przetwarzamy Państwa dane, jeśli udzielili nam Państwo zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO lub zgodnie z art. 9 ust. 2 RODO.

Zgoda może być udzielona na:
 • Uzyskanie referencji od poprzednich pracodawców, trenerów, nauczycieli akademickich.
 • Zgoda na dłuższe przechowywanie Państwa aplikacji w puli kandydatów na późniejsze wolne stanowiska pracy, jeśli procedura aplikacyjna nie zakończyła się sukcesem.
 • korzystanie z narzędzi internetowych do prowadzenia wideokonferencji, nawet jeśli dostawcy usług znajdują się poza Unią Europejską lub EOG

W razie potrzeby uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych oddzielnie. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Jeśli ma to zastosowanie, przetwarzanie danych odbywa się w naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych jest:
 • Zapobieganie nadużyciom finansowym;
 • Środki mające na celu zapewnienie i poprawę bezpieczeństwa systemów informatycznych;
 • Środki ochrony naszej firmy przed działaniami niezgodnymi z prawem;
 • Egzekucja roszczeń o odszkodowanie;
 • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych - w razie potrzeby ujawnienie przedstawicielom prawnym pracującym dla nas

Czas przechowywania danych Zebrane przez nas dane osobowe będą przechowywane zgodnie z naszą koncepcją usuwania do momentu wygaśnięcia ustawowego obowiązku przechowywania, a następnie usuwane, w szczególności jeżeli zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. c RODO istnieje obowiązek dłuższego przechowywania danych ze względu na obowiązki przechowywania i dokumentowania wynikające z prawa podatkowego i handlowego (z HGB, StGB lub AO) lub przepisów branżowych lub jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie wykraczające poza ten okres zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a RODO.
Z zastrzeżeniem takich obowiązków w zakresie przechowywania, dane zostaną usunięte po ustaniu celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku wniosków, które nie zostały przez nas rozpatrzone, następuje to zazwyczaj sześć miesięcy po zakończeniu procesu selekcji.

W zakresie dozwolonym przez prawo dane będą również przechowywane przez dłuższy czas, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi.  

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Zebrane przez nas dane są również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to konieczne do określonego celu, zgodnie z przepisami ustawowymi.

Wewnętrzna:

 • Zarząd
 • Kierownik działu
 • Rachunkowość/Księgowość
 • Rada zakładowa/rada pracownicza

Zewnętrzna strona:

 • Grantodawcy
 • firmy ubezpieczeniowe
 • własnych przedstawicieli prawnych
 • Zewnętrzne podmioty przetwarzające zlecenia (np. dostawcy usług IT)

Przekazanie Państwa danych osobowych do kraju trzeciego nie ma miejsca i nie jest zamierzone, chyba że udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą (informacje dla osób, których dane dotyczą, zgodnie z rozdziałem 3 RODO)

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO
 • prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO
 • prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO oraz
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO.

Ponadto istnieje prawo do odwołania się do organu ochrony danych zgodnie z art. 77 RODO. Skargę można złożyć do organu ochrony danych w kraju, w którym mieszkają Państwo lub pracują, lub w którym doszło do domniemanego naruszenia. Jeśli organem właściwym dla organu, na który składana jest skarga, jest organ ochrony danych innego państwa członkowskiego, krajowy organ ochrony danych będzie koordynował działania z innym organem ochrony danych. Przegląd można znaleźć tutaj: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

Organem nadzorczym odpowiedzialnym za nas jest  

Państwowy komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji Meklemburgia-Pomorze Przednie
Schloss Schwerin
Lennéstraße 1
19053 Schwerin

Telefon: +49 385 59494 0
Fax: +49 385 59494 58
email: info{at}datenschutz-mv.de 

Web: www.datenschutz-mv.de; www.informationsfreiheit-mv.de  https://www.datenschutz-mv.de/kontakt/kontaktformular/   

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:
PL: Prawa obywateli | Komisja Europejska (europa.eu)  

jak również tekst ustawy we wszystkich językach urzędowych UE:
EUR-Lex - 32016R0679 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Inspektor ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się w następujący sposób:

ECOVIS Keller Rechtsanwälte PartG mbB Prawnik Axel Keller/Senior Associate Karsten Neumann
Am Campus 1 – 11, 18182 Rostock-Bentwisch

Telefon.: +49 381 649210
email: dsb-nord{at}ecovis.com 

Web: www.ecovis.com/datenschutzberater 

datenschutzbeauftragter{at}meeresmuseum.de

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego i poufnego kontaktu z naszym specjalistą ds. ochrony danych, który pomoże Państwu w egzekwowaniu praw do ochrony danych.