Historia Fundacji

W roku 1951 niewielka kolekcja sztuki otrzymała swoją siedzibę jako Miejskie Muzeum Przyrody w byłym Klasztorze Św. Katarzyny (Katharinenkloster) w Stralsundzie, w którym znajdowało się do tej pory gimnazjum. Z czasem Muzeum rozwinęło się i zostało przekształcone w Muzeum Oceanografii  i Rybołówstwa NRD, a następnie po politycznym przełomie w 1994 przeorganizowane w Fundację Praw Obywatelskich, by w roku 1998 zostać przemianowane na Niemieckie Muzeum Morskie. Zarówno wtedy jak i teraz istotnym czynnikiem sukcesu było i jest współdziałanie wystaw naukowych i akwariów jako ich „żywe” uzupełnienie.

Z wpisem w tak zwaną Niebieską Księgę, Niemieckie Muzeum Morskie zalicza się do tzw. „Kulturowych Latarni Morskich” nowych Landów. Tylko niewiele muzeów na świecie w tak szczególny i obszerny sposób koncentruje się na naukowych opracowaniach i muzealnym przedstawieniu środowiska morskiego.

 

 

Liczby, daty, fakty:

  • Pierwszy fundator: miasto hanzeatyckie Stralsund
  • Drugi fundator: Stowarzyszenie Zarejestrowane Niemieckiego Muzeum Morskiego
  • Organy: Rada Nadzorcza, Rada, Zarząd
  • Finansowanie: w przeważającej części z wpływów własnych oraz dotacji
  • Cel: wspieranie kultury, nauki i badań naukowych oraz funkcjonowanie Muzeum jako ogólnokształcącej, naukowej, kulturowej i reprezentatywnej instytucji użyteczności publicznej.