Impressum

Dane wg § 5 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG):

Deutsches Meeresmuseum
Museum für Meereskunde und Fischerei · Aquarium
Stiftung des bürgerlichen Rechts
Katharinenberg 14 - 20
18439 Stralsund

Reprezentowane przez:

Dyrekcję: Prof. Burkard Baschek, Andreas Tanschus

Kontakt:

Telefon: +49 3831 2650 610
Telefax: +49 3831 2650 209
E-Mail: info{at}meeresmuseum.de

NIP:

Numer identyfikacji podatkowej według §27 a niemieckiej ustawy o podatku VAT:

DE 162 772 269

Numer identyfikacyjny: 082/126/00068

Odpowiedzialny za treści wg § 55 ust. 2 niemieckiej umowy państwowej o radiofonii (RStV):

Luise Stude

Wszystkie terminy zawodowe, grupowe lub osobiste na tej stronie odnoszą się w równym stopniu do wszystkich płci. Ze względu na lepszą czytelność, w niektórych miejscach używana jest tylko forma męska. W celu zapewnienia równego traktowania, odpowiednie warunki odnoszą się do wszystkich płci.

Projekt:

fachwerkler – Konzeption und Grafikdesign, Schwerin

www.fachwerkler-grafik.de

Koncept, realizacja techniczna TYPO3, Programowanie webowe:

QbusAgentur, Rostock

www.qbus.de

Wskazówki rozstrzygania sporów według wytycznych Unii Europejskiej

Komisja Europejska udostępnia platformę umożliwiającą internetowe rozstrzyganie sporów (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr

Nasz adres e-mail znajdą Państwo w górnej części w Impressum.

Źródło: https://www.e-recht24.de

Wyłączenie odpowiedzialności (Disclaimer)

Odpowiedzialność za treść

Zgodnie z § 7 ust.1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych ponosimy odpowiedzialność, jako dostawca usług za treści własne na niniejszych stronach wg ogólnie obowiązujących ustaw. Wg §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych, jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani, do nadzorowania przekazanych lub zapisanych obcych informacji ani do śledzenia okoliczności, które mogłyby wskazywać na działania wbrew obowiązującemu prawu. Nie narusza to zobowiązania do usuwania ani blokowania korzystania z informacji wg ogólnie obowiązujących przepisów. Niemniej jednak przejęcie odpowiedzialność w takim przypadku jest możliwe dopiero z momentem powzięcia informacji na temat konkretnego przypadku naruszenia prawa. W przypadku powzięcia informacji na temat naruszania prawa treści usuwane są niezwłocznie.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki przekierowujące do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. Dlatego też nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za treść tych stron. Za treść linkowanych stron odpowiada dany usługodawca lub administrator tych stron. W momencie linkowania strony te zostały zweryfikowane pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. Nie zarejestrowano również żadnych treści sprzecznych z prawem. Bez konkretnych wskazówek dotyczących naruszenia prawa nieprowadzona jest stała kontrola treści linkowanych stron. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa niezwłocznie usuniemy tego typu linki.

Prawa autorskie

Treści i dzieła wykonane przez administratora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie w dowolny sposób poza możliwościami przewidzianym wg prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Ściąganie plików i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone tylko do celów prywatnych, nie komercyjnych. O ile treści na tej stronie nie zostały przygotowane bezpośrednio przez administratora, wówczas należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich. Treści przygotowane przez osoby trzecie są celowo oznaczane. Jeśli mimo powyższego dostrzegą Państwo naruszenie praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Wówczas usuniemy niezwłocznie tego typu treści.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych