Zdjęcia prasowe

Tutaj znajdują się zdjęcia prasowe posortowane według lokalizacji Muzeów i tematów roku.

Wstawione tutaj fotografie są zdjęciami prasowymi i mogą być bezpłatnie - z podaniem praw autorskich - wykorzystywane do sprawozdań redakcyjnych związanych z informacjami dotyczącymi MEERESMUSEUM, NAUTINEUM, NATUREUM, Fundacji Niemieckiego Muzeum Morskiego, jak również OZEANEUM przez następujące media: gazety, czasopisma, czasopisma branżowe, prasę codzienną, publikacje online i telewizję. W dozwolonych ramach mogą być przeprowadzone małe konieczne poprawki, czy retusze zdjęć. Po wcześniejszym uzgodnieniu, materiały mogą być również wykorzystywane w celach reklamowych, ulotkach, prospektach, ogłoszeniach i katalogach, o ile reklamowany podmiot jest ściśle związany z OZEANEUM. Zdjęcia mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych i marketingowych tylko za wyraźną zgodą autora.

Proszę zwrócić uwagę na informacje dotyczące  praw autorskich pojedynczych zdjęć!