Oświadczenie o ochronie danych osobowych

spółki Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza

reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Dr. Harald Benke, Andreas Tanschus

Am Katharinenberg 14–20, 18439 Stralsund

(Stan na: 23.10.2020)

Aktualizacja naszej polityki prywatności 

Na podstawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2020 r. niniejszym informujemy naszych klientów, partnerów handlowych, pracowników, odwiedzających strony internetowe i innych partnerów komunikacyjnych, że przy korzystaniu z usług amerykańskich dostawców usług, takich jak Amazon, Asana, Facebook, Google, MailChimp, Twitter, TeamViewer, YouTube itp. oraz ich europejskich spółek zależnych w zakresie komunikacji może nie być możliwe utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych, porównywalnego z poziomem wymaganym przez przepisy UE. Ze względu na przepisy prawa krajowego dostawca spoza Europy może być zmuszony na mocy prawa krajowego do przekazania danych dotyczących łączności krajowym organom bezpieczeństwa bez możliwości sprawdzenia takiego przekazania pod kątem jego zgodności z prawem w ramach niezależnej procedury sądowej na wniosek osoby, której dane dotyczą. Ponieważ to ustalenie sądu dotyczy również przedsiębiorstw mających siedzibę i przetwarzających dane w Europie w ramach tak zwanej "tarczy prywatności UE-USA", a także standardowych klauzul umownych i wiążących reguł korporacyjnych, musimy teraz badać wszystkie transfery danych do dostawców zewnętrznych w poszczególnych przypadkach i w razie konieczności zaprzestać ich przekazywania lub zastąpić je dostawcami z UE. Obecnie prowadzimy w tym celu rozmowy z naszymi dostawcami usług i organami nadzoru. 

Z uwagi na uwarunkowania techniczne podczas korzystania z naszej oferty internetowej pobierane i zapisywane są dane dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony.

Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza podczas korzystania z jego usług szanuje i chroni Państwa sferę prywatną poprzez dążenie, co do zasady do zapewnienia anonimowego korzystania ze wszystkich ofert. OCEANARIUM jest miejscem publicznym w rozumieniu ustawy o ochronie danych landu Meklemburgii-Pomorze Przednie. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia Państwu, jakie dane są pobierane i zapisywane, w jaki sposób dane te są wykorzystywane i w jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych landu Meklemburgii-Pomorze Przednie.

Jeśli udostępniają nam Państwo dane osobowe, pobieramy je, zapisujemy i przetwarzamy wyłącznie w celach niezbędnych do odpowiedzi na Państwa zapytania, do uzasadnienia, do realizacji umów z Państwem zawartych lub w celu świadczenia usług i do celów administracji od strony technicznej.

1. Korzystanie z oferty informacyjnej

Każdorazowo podczas korzystania z oferty informacyjnej w internecie przez odpytywany komputer pobierane są dane, służące realizacji technicznej zapytania, oraz umożliwiające wyciągnięcie wniosków odnośnie komputera wysyłającego zapytanie. Zapisujemy powyższe dane wyłącznie na czas istnienia połączenia niezbędny od strony technicznej. Z uwagi na to, że nasza oferta informacyjna jest bezpłatna, niezapisywane są ponadto żadne dane dotyczące korzystania czy połączenia.

2. Sprzedaż online elektronicznych biletów wstępu

Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza oferuje Państwu możliwość zamówienia online biletów wstępu, które są wysyłane drogą elektroniczną bezpośrednio po dokonaniu płatności za pomocą karty kredytowej. Dane dotyczące karty kredytowej są przekazywane bezpośrednio i wyłącznie do Państwa usługodawcy, który obciąża Państwa konto. Ani my, ani nasz usługodawca nie mamy w tym procesie dostępu do Państwa danych. Tym samym możliwe jest anonimowe zamówienie oraz zapłata za bilety wstępu. Do celów realizacji zamówienia wymagany jest wyłącznie adres e-mail, na który wysyłany jest elektroniczny bilet wstępu. Proces realizowany jest poprzez serwis ticket-at-home.de naszego usługodawcy Beckerbillett GmbH, Fangdieckstraße 61, 22547 Hamburg. Aby uniknąć i w razie potrzeby ścigać działania polegające na oszustwie przy pomocy skradzionej karty kredytowej na Państwa konto, zapisujemy podany adres e-mail na okres trzech miesięcy od momentu obciążenia Państwa konta oraz korzystania z karty do celów wstępu do naszego Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza. Łączymy identyfikację karty i adres e-mail wyłącznie w tym celu i dane te wykorzystywane są wyłącznie w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w celach ścigania karnego.

Mogą Państwo zakupić online również karty podarunkowe. W tym celu potrzebujemy Państwa nazwisko, imię, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. Po dokonaniu zamówienia otrzymają Państwo od nas elektronicznie wezwanie do dokonania płatności wraz z numerem karty podarunkowej. Wysyłka karty podarunkowej następuje w ciągu 10 dni od daty wpływu kwoty zamówienia łącznie z opłatą serwisową w wysokości 4,00 Euro. 

3. Zamówienie newsletteru

Mają Państwo możliwość zgłoszenia się poprzez naszą stronę internetową do newsletteru Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza. Celem wysyłki potrzebujemy Państwa nazwisko, imię oraz adres e-mail. Dopiero po skutecznym zamknięciu naszego postępowania Double-Opt-In otrzymają Państwo nasz newsletter. Maja Państwo możliwość w każdej chwili do wglądu do swojej zgody oraz rezygnacji z newsletteru. Stosowne linki są załączone każdorazowo w wiadomości e-mail towarzyszącej naszemu newsletterowi. W przypadku rezygnacji usuwamy niezwłocznie Państwa dane kontaktowe z naszej bazy newsletterów. Aby zgoda na otrzymywanie newsletteru wyrażona elektronicznie była skuteczna nasz ustawodawca stawia szczególne wymagania. Do nich należy wymóg protokołowania Państwa zgody. Dlatego też zapisujemy datę i godzinę wyrażenia zgody, tekst oświadczenia o wyrażeniu zgody, fakt czy dany checkbox został wybrany, Państwa adres e-mail, Państwa nazwisko i imię. Ponadto zapisujemy datę oraz godzinę kliknięcia na link potwierdzający oraz na link podany w wiadomości potwierdzającej. Dane te pobieramy i zapisujemy wyłącznie po to, aby spełnić wymogi prawne dotyczące elektronicznego wyrażania zgody (§ 28 ust. 3a krajowej ustawy o ochronie danych (BDSG)).

4. Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianego przez firmę Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „Cookies“, pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony. Informacje wytworzone przez Cookies na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej są transmitowane zazwyczaj na serwer Google w USA i są tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie przez Google w zasięgu państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach uczestnikach porozumienia dotyczącego Europejskiego Obszaru Gospodarczego skrócony. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP przenoszony jest na serwer Google w USA i tam jest skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej Google korzysta z tych informacji, aby ocenić wykorzystanie przez Państwa strony, aby przygotowywać raporty odnośnie aktywności internetowej oraz aby móc świadczyć pozostałe usługi powiązane z korzystaniem ze strony internetowej i internetu na rzecz administratora strony. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi ze strony Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie Cookies poprzez stosowne ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki; niemniej jednak zwracamy Państwa uwagę na fakt, że w takim przypadku, nie będą mogli Państwo w pełni korzystać z funkcjonalności strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić pobieranie przez Google danych wytworzonych przez Cookies i odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony (wraz z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

5. Formularz kontaktowy

Poprzez nasz formularz kontaktowy pobieramy Państwa nazwisko, adres e-mail oraz Państwa numer telefonu. Podają Państwo dane zupełnie dobrowolnie. Przetwarzanie formularza kontaktowego jest zaszyfrowane.  

6. Facebook

Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza stosuje Social Login („Facebook Plugins“) od firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“), który łączy niniejszą stronę internetową z siecią społecznościową Facebook.

Wraz z aktywacją wtyczki Facebook Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki Facebook jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki. Równocześnie transmitowane są określone dane przez Państwa przeglądarkę do Facebooka. Ma to miejsce niezależnie od tego czy kliknęliście Państwo wtyczkę Facebook czy nie. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, jakie Facebook dzięki temu pobiera. Według naszej aktualnej wiedzy są to poniższe dane:

  • odwiedzana podstrona na naszej stronie, która zawiera wtyczkę Facebook,
  • ogólne dane przekazywane przez Państwa przeglądarkę (adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny, godzina),
  • w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników Facebooka dany numer identyfikacyjny Facebook.

Na temat celu i zakresu pobieranych danych oraz dalszego przetwarzania i korzystania z tych danych przez Facebooka oraz Państwa praw wynikających z powyższego i możliwości ustawienia celem ochrony Państwa sfery prywatnej dowiedzą się Państwo ze wskazówek dotyczących ochrony danych ze strony Facebook: www.facebook.com/policy.php.

Jeśli posiadają Państwo profil na Facebooku i nie chcą, aby Facebook poprzez naszą stronę internetową gromadził informacje na Państwa temat i łączył je z Państwa danymi z profilu na Facebooku, muszą Państwo przed odwiedzeniem naszej strony internetowej wylogować się z Facebooka i w miarę możliwości usunąć istniejące pliki cookies z Facebooka. Ponadto wtyczki Facebooka mogą być zablokowane za pomocą dodatków (Add-Ons) dla przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronach dodatków Państwa przeglądarki.

7. Twitter

Celem połączenia z Twitterem Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza stosuje przycisk Tweet firmy Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“).

Wraz z aktywacją przycisku Tweet Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio przez Twitter do Państwa przeglądarki. Równocześnie transmitowane są określone dane z Państwa przeglądarki do Twittera. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy kliknęli Państwo przycisk Tweet czy nie. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, jakie Twitter dzięki temu pobiera. Według naszej aktualnej wiedzy są to poniższe dane, w szczególności do prezentacji przycisku Tweet:

  • odwiedzana podstrona na naszej stronie, która zawiera ten przycisk,
  • ogólne dane przekazywane przez Państwa przeglądarkę (adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny, godzina).

Przycisk Tweet może również zostać wyłączony poprzez dodatki przeglądarki, tak, aby niepobierane były żadne dane przez Twitter. 

8. YouTube

Niniejsza strona internetowa zawiera wtyczki firmy YouTube LLC, która należy do Google Inc., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („Youtube“). W momencie, kiedy odwiedzają Państwo podstronę na naszej stronie internetowej z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Tym samym serwer Youtube otrzymuje informację, którą ze stron Państwo odwiedzili. Jeśli dodatkowo będą Państwo w tym czasie zalogowani do swojego profilu YouTube umożliwiają Państwo tym samym YouTube przyporządkowanie Państwa trybu surfowania bezpośrednio do Państwa profilu. Mogą Państwo zapobiec przyporządkowaniu informacji poprzez wylogowanie się uprzednio ze swojego konta. Więcej informacji na temat pobierania i wykorzystywania Państwa danych przez YouTube znajdą Państwo pod poniższym linkiem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  

9. Flockler

Do wyświetlania treści w mediach społecznościowych na naszej stronie internetowej używamy usługi Flockler, Flockler Oy Rautatienkatu 26B 32, 33100, Tampere Finlandia, która agreguje odpowiednie kanały mediów społecznościowych i wyświetla je na naszej stronie internetowej.

Poprzez interakcję z odpowiednimi treściami, nawiązywane jest połączenie z serwerami firmy Flockler. Firma Flockler uzyskuje również Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany u danego dostawcy mediów społecznościowych lub nie masz u niego konta. 

Strony internetowe, które odwiedzasz, zostaną połączone z Twoim kontem w mediach społecznościowych i ogłoszone innym użytkownikom. W tym procesie dane są również przekazywane do dostawcy mediów społecznościowych. 

Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani na temat ich wykorzystania przez dostawców mediów społecznościowych. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności oferentów.

Korzystanie z Flockler Plugin jest oparte na Art. Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Polityka prywatności i dalsze informacje o tym dostawcy usług można znaleźć na stronie flockler.com/privacy-policy.

10. Informacje, blokady, korekta, usuwanie

Na Państwa wniosek otrzymają Państwo od nas informacje na temat danych zapisanych na Państwa temat.

Mogą Państwo zablokować swoje dane pobrane przez nas, skorygować lub poprosić o ich usunięcie. Usunięcie zgromadzonych danych osobowych odbywa się, jeśli a) odwołają Państwo wyrażoną zgodę na zapisywanie danych b) ich znajomość nie jest już wymagana do realizacji celów, dla których zostały zapisane c) ich zapisywanie jest niezgodne z innymi prawnymi regulacjami.  

11. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym jest Fundacja Niemieckiego Muzeum Morza, Am Katharinenberg 14–20, 18439 Stralsund, datenschutzbeauftragter{at}meeresmuseum.de.   

12. Nota prawna

Zapytania i wskazówki mogą kierować Państwo również bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.